Clinical Psychologist


“Jou denke kan jou siek
maak, of dit kan jou genees”

~ Jorgan Harris ~

Jorgan Harris - Clinical Psychologist

“Die lewe word nie gemeet deur die hoeveelheid
asemteue wat ons neem nie, maar deur die
oomblikke wat ons asem wegslaan”

~ Anoniem ~

Clinical psychologist grow

“Jy is geskape met alles wat
nodig is om suksesvol te wees”

~ NLP spreekwoord ~

Alternatiewe, moderne, kort-termyn en kragtige psigoterapie vir besige mense

Hierdie praktyk fokus op alternatiewe, moderne, kort-termyn en kragtige psigoterapie vir die moderne mens wat nie noodwendig die tyd of geld het om betrokke te raak in ‘n langtermyn proses van tradisionele psigoterapie nie.

Die doel van hierdie praktyk is om so vinnig en kragtig moontlik praktiese en werkbare oplossings te vind vir jou uitdaging. Hier word daar gebruik gemaak van die jongste, effektiefste en mees gevorderde menslike tegnologie.  Sodoende word ‘n probleem doeltreffend en steeds binne die raamwerk van professsionaliteit, etiese kode, vertroulikheid en die beskerming van ‘n professionele liggaam opgelos.

Ek is ‘n kliniese sielkundige en hoewel daar spasie is vir tradisionele psigo-analise, maak ek graag gebruik van moderne sisteme vir beter en vinniger resultate.

Ek spesialiseer in die volgende velde/terapeutiese tegnieke:

 • Kliniese Hipnose;
 • BWRT;
 • NLP;
 • EcCT;
 • Positiewe Sielkunde en
 • Sielvolheid, waarvan jy op hierdie webtuiste meer kan lees.

Sommige mense wonder of dit nie dalk net ‘n “quick fix” is nie. Sielkunde is ‘n jong, dinamiese en vinnig-ontwikkelende wetenskap wat letterlik elke dag vinniger, beter en kragtiger maniere ontdek om permanente verandering teweeg te bring. Indien jy steeds glo dat ‘n ossewa die beste manier is om van die Kaap tot in Johannesburg te reis, mag vliegtuig-tegnologie ‘n quick fix wees. Met ‘n vliegtuig gaan jy beslis nie die landskap ontdek nie, maar jy gaan gouer in Johannesburg aankom om te doen wat jy nodig het om te doen in die tyd wat jy tot jou beskikking het. Die vorm van reis bly maar altyd jou keuse.

Ek beskik oor ‘n Meestersgraad in Kliniese Sielkunde, asook ‘n Meestersgraad in Navorsing Sielkunde (cum laude).

Ek was van 1995 – 1999 ‘n lid van die Beroepsraad vir Sielkunde in die destydse Suid-Afrikaanse Geneeskundige en Tandheelkundige Raad (SAGTR) – deesdae bekend as The Health Professions Council of South Africa (HPCSA).

Ek was ‘n deeltyds-tydelike dosent in filosofie en sielkunde aan die Noordwes Universiteit se Potchefstroom-kampus.

Voorts het ek die volgende kwalifikasies verwerf:

 • Meesters praktisyn van Kliniese Hipnose in 1998;
 • Praktisyn van EMDR (Eye Movement Desensitation and Reprocessing) in 1999;
 • Meesters praktisyn van NLP (Neuro-linguistiese Programmering) in 2003;
 • Meesters praktisyn van Energy Psychology in 2005;
 • Praktisyn van EMI (Eye Movement Integration) in 2006;
 • Praktisyn van EcCT (Encounter centered Couples Therapy) in 2013;
 • Meesters praktisyn van BWRT (BreinWerkende Rekursiewe Terapie) in 2015.

Ek het verskeie referate gelewer op Hipnose Kongresse in Suid-Afrika en oorsee. Ek het in 2005 ‘n internasionale deurbraak gemaak in die hipnotiese behandeling van Scleroderma (‘n skaars vorm van Outo-Immuunsiektes).
Ek word gereeld in die media aangehaal en is die gepubliseerde outeur van twee boeke: “NLP – ontgin die briljantheid in jou”  in 2011 en  “Dink slank, word slank”  in 2013.

© Copyright - Jorgan Harris • Kliniese Sielkundige • MA (Klin Sielk) - PU vir CHO • Pr. No: 8636125 • PS Nr: 0056472