“Ek het besef dat terapie
ongelooflik terapeuties is”

~ Lisa Schroeder: I Heart You, You Haunt Me ~

“Almal in terapie het
'n liefdesversteuring”

~ John Dufresne, Love Warps the Mind a Little ~

“Vergeet wat van ons geword het,
fokus op wat ons kan word”

~ Aniekee Tochukwu Ezekiel ~

Terapeutiese Benadering

© Copyright - Jorgan Harris • Kliniese Sielkundige • MA (Klin Sielk) - PU vir CHO • Pr. No: 8636125 • PS Nr: 0056472