Ontgin die briljantheid in jou

© Jorgan Harris

 

1. Wat is NLP?

NLP is die afkorting vir die kommunikasie-model bekend as Neuro-linguistiese Programmering.

Dit is die magiese bestanddeel wat tot nou toe die verlore skakel was in alle motiverings- en interpersoonlike opleiding. NLP sal jou help om ʼn verhouding met iemand te bou om binne die eerste drie minute die maksimum uit enige verhouding te verkry en terselfde tyd jou selfvertroue te ontwikkel.

Maar wat is NLP regtig?

 • NLP is ʼn houding. Dis ʼn nuuskierigheid en ʼn gewilligheid om te eksperimenteer.
 • NLP is ʼn metode. Dis ʼn wetenskaplike metode om sekere dinge rondom ons menswees te verduidelik.
 • NLP is ook ʼn stel tegnieke wat ons gebruik.
 • Voorts is NLP ʼn kuns.

Daar is vyf bestanddele in NLP:

 1. NLP is die kuns van persoonlike briljantheid.
 2. NLP is wetenskap van persoonlike briljantheid.
 3. NLP is ʼn nuwe benadering om die proses van menslike kommunikasie beter te verstaan.
 4. NLP bemoei hom met die manier waarop ons inligting ontvang en sin daaruit maak. Vir party mense kan aanraking ʼn boodskap vinnig en kragtig deurbring, terwyl klanke, beelde of prentjies vir ander mense beter werk.
 5. Laastens en ook die kragtigste bestanddeel – die onderbewuste. Die onderbewuste is verantwoordelik vir die wonderwerke.

Hoekom NLP?

Vir my is NLP ʼn wyse van lewe. Dit is ʼn lewensvaardigheid wat jou kan help om jou volle potensiaal te bereik.

Hiermee kan jy sukses bereik in wat ook al vir jou belangrik is, byvoorbeeld:

 • Jy kan meer oortuigend en selfhandhawend word.
 • Jy kan kommunikasie begin geniet en ʼn meester daarin word, of dit nou in ʼn groep mense is, of in ʼn een-tot-een verhouding.
 • Jy kan begin om ongelooflike dinge te vermag deur middel van alledaagse taal, wat jou kan help om jou doelwitte (wat dit ook al mag wees) te bereik. Jy hoef nie eens ʼn taalkundige te wees om dit te bemeester nie.
 • Jy kan beheer neem oor hoe jy voel wanneer jy nodig het om ʼn bepaalde manier te voel.
 • Jy kan leer hoe om jou positiewe ervaringe vanuit die verlede, waar jy iets goed gedoen het, of waar jy briljant was, of goeie gevoelens gehad het, te gebruik om te bereik wat jy wil.
 • Jy kan die gedrag en vaardighede van ander mense wie jy bewonder, modelleer.

2. Toepassing van NLP in jou lewe

Jy kan NLP letterlik in enige area van jou lewe toepas. Professioneel en persoonlik. Soos ek reeds genoem het: NLP is ʼn leefwyse.

Met NLP kan jy:

 • Mense motiveer;
 • Mense oortuig;
 • Konflik teen persoonlikheidsbotsings oorkom;
 • Effektiewe interaksies, soos vergaderings, fasiliteer;
 • Wen-wen situasies skep;
 • Verskuilde agendas raak sien;
 • Kantoorpolitiek hanteer;
 • Weerstand om te verander oorkom;
 • Duidelike, oortuigende kommunikasie bewerkstellig;
 • Mense met ʼn moeilike houding anders oortuig;
 • Wonderlike dinge regkry met alledaagse kommunikasie, in groepe of in ʼn een-tot-een verhouding.
 • Beheer neem oor jou emosies wanneer dit belangrik is;
 • Jou ervaringe, prestasies en goeie gevoelens vanuit die verlede gebruik om dit weer te kan ervaar om sodoende jou doelwitte te bereik;
 • Beter studeer;
 • Jou spirituele ervaringe verhoog;
 • Jouself of jou produk beter verkoop.

Wat is dan die verskil wat die verskil maak?

Welkom tot die “weird”, “wacky” en wonderlike wêreld van Neuro-linguistiese Program-mering (NLP) die sleutel tot jou persoonlike briljantheid!

NLP kan jou lewe totaal en al verander. Ek het al soveel keer gesien hoe ʼn mens se lewe in ʼn oogwink onomkeerbaar en permanent kan verander.

En dit kan so maklik en vinnig gebeur.

Dit kan ook met jou gebeur, maklik, vinnig en so sonder enige inspanning.

3. Hoe NLP jou kan help:

3.1   NLP bied jou praktiese- en lewensriglyne en hoe om dit uit te leef.

 • Jy kan leer om jouself doelwitte te stel. Hetsy persoonlike of lewensdoel-witte.
 • Kommunikasie is alles. Jy kan nooit nie kommunikeer nie. Kommunikasie is die sleutel tot al ons sukses. NLP sal jou help om effektief en briljant te kommunikeer om sodoende jou doelwitte te bereik. Jy kan mense letterlik lees deur van jou nuwe vaardighede gebruik te maak ten einde jou doel te bereik. Jy kan bewus raak en leer rakende jou persoonlike mag en hoe om beheer te neem in elke en enige situasie.
 • Jy kan ʼn briljante verhouding met ander mense binne drie minute bou. Binne drie minute sal jy in staat wees om te doen wat ookal jy wil en ander mense sal uit jou hand eet.
 • Jy kan jou eie denke beheer en jou eie beperkende gedagtes oorwin, sowel as dié van die persoon met wie jy in interaksie is. Met hierdie nuwe vryheid van denke, kan jy die wonderlikste dinge bereik en ook so die persoon met wie jy in interaksie is.
 • Jy kan leer om ʼn wenner te wees. Ons gaan maniere ontdek oor hoe jy beheer oor jou emosies binne sekondes kan neem om sodoende beheer oor jou lewe te neem – of dit nou oor jou verlede, hede of toekoms is. Jy gaan ook leer om vinnig ontslae te raak van al jou negatiewe gevoelens, emosies en gedagtes.
 • Jy kan ʼn briljante self-esteem ontwikkel.
 • Jy kan jou self briljant handhaaf.

NLP is inderdaad die verskil wat die verskil maak.