Do you need psychotherapy or not? A few points to keep in mind when considering therapy

© Jorgan Harris. jorganharris.co.za You may struggle with the nagging question of whether you should go for psychotherapy or not. Perhaps you've never been in therapy. You may not know what to expect. You may perhaps not…

Inhaling the Spirit – the amazing power behind breathing

© Jorgan Harris. jorganharris.co.za In breathing, there are two blessings drawing breath, releasing it again, the one pressurises us, the other refreshes us, so wonderfully mixed is life - Goethe 1. Introduction Spirituality,…

Het jy psigoterapie nodig of nie? ‘n Paar punte om te oorweeg wanneer jy terapie oorweeg

© Jorgan Harris. jorganharris.co.za Miskien sit jy ook met die tergende vraag of jy vir psigoterapie moet gaan of nie. Miskien was jy nog nooit in terapie nie. Dalk weet jy nie wat om te verwag nie. Miskien weet jy nie wat…

Die hel is ander mense (en hulle opinies) – die oorsaak van menige sielkundige probleme

© Jorgan Harris. jorganharris.co.za Inleidend In 1944, net voor die einde van die Tweede Wêreld-oorlog, toe die wêreld in ‘n staat van hel verkeer het, het ‘n verhoogspel van die Franse Eksistensiële filosoof, Jean-Paul Sartre die…